Łódzkie Senioralia

“Łódzkie Senioralia”

Głównym celem organizowanych od 2013 r. Łódzkich Senioraliów jest zachęcenie osób 60+ do aktywnego stylu życia, poszerzania wiedzy, rozwijania pasji, a także wskazanie miejsc, w których mogą rozwijać swój potencjał. W organizację wydarzenia włączają się co roku łódzkie organizacje pozarządowe, instytucje, podmioty działające na rzecz osób starszych oraz partnerzy Miejskiej Karty Seniora.

 

Program Łódzkich Senioraliów składa się z następujących etapów:

  1. Inauguracja- w programie: przekazanie Seniorom kluczy do bram miasta przez Prezydenta Miasta Łodzi, stoiska partnerów, występy artystyczne, wręczanie informatorów
    z harmonogramem wydarzeń oraz koncert gwiazdy.
  2. Wydarzenia- kilkaset wydarzeń podzielonych na 5 kategorii: edukacja, kultura, sport/ rekreacja, porady/drzwi otwarte i zdrowie. W programie: wykłady, wycieczki, warsztaty, zajęcia. komputerowe, wydarzenia kulturalne i wiele innych wydarzeń na terenie całego Miasta.
  3. Uroczyste zakończenie.

 

W trakcie trwania Łódzkich Senioraliów posiadacze Miejskiej Karty Seniora mają zapewnione bezpłatne przejazdy środkami komunikacji miejskiej oraz 50% zniżki na usługi u wybranych partnerów Karty.

 

Pierwsza edycja „Łódzkich Senioraliów” spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród Seniorów. W gronie organizatorów znalazło się 70 instytucji i organizacji pozarządowych, które przygotowały 250 wydarzeń dla Seniorów, które w ciągu tygodnia objęły swoim zasięgiem ponad 15 tys. osób. W drugiej edycji „Łódzkich Senioraliów” w ciągu 9 dni seniorzy mieli okazję wziąć udział w 300 wydarzeniach przygotowanych przez 90 partnerów.  Z oferty II Łódzkich Senioraliów skorzystało ok. 30 000 tys. osób 60+. W 2016 r. „Łódzkie Senioralia” odbyły się po raz trzeci. W ramach trzeciej edycji w ciągu 15 dni seniorzy mieli okazję wziąć udział w 500 wydarzeniach przygotowanych przez 115 partnerów. Z oferty III Łódzkich Senioraliów skorzystało ok. 50 000 tys. osób.

W dniach 13- 26 maja 2017 odbyły się „IV Łódzkie Senioralia”- 700 wydarzeń dla seniorów organizowanych przez Zespół ds. Seniorów we współpracy z Uniwersytetem Medycznym
w Łodzi, Fundacją dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz 125 partnerami.
W wydarzeniach wzięło udział łącznie ok. 60 000 uczestników

V ŁÓDZKIE SENIORALIA – TERMIN/ ETAPY

V Łódzkie Senioralia odbędą się w terminie 12-25 maja 2018 r. Dwa tygodnie wydarzeń dla seniorów przygotowanych przez organizatorów i partnerów inicjatywy tradycyjnie otworzy uroczysta inauguracja połączona z występem znanego artysty. Integralną częścią Łódzkich Senioraliów będzie Ogólnopolski Konkurs Drzewo Pokoleń organizowany przez Urząd Miasta Łodzi oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Konkurs będzie miał na celu wyłonienie i uhonorowanie organizacji pozarządowych, firm, instytucji jak i seniorów realizujących projekty w obszarze zdrowego i aktywnego starzenia się oraz podejmujących wszelką działalność przyczyniającą się do poprawy jakości życia osób 60+. Gala Konkursu, której towarzyszyć będzie wręczenie nagród dla zwycięzców poszczególnych kategorii oraz występ artystyczny stanowić będzie również oficjalne zakończenie V Łódzkich Senioraliów.

„V Łódzkie Senioralia” odbędą się w dniach 12  - 25 maja 2018 r. i zostały podzielone na trzy główne obszary aktywności:

 

  1. 12 maja 2018 r. – UROCZYSTA INAUGURACJA

Oficjalnego otwarcia „V Łódzkich Senioraliów” dokona Prezydent Miasta Łodzi, który przekaże Seniorom klucze do bram miasta. W programie inauguracji zaplanowane zostały pokazy oraz występy artystyczne. Utworzone zostaną także stoiska wystawowe. Ukoronowaniem oficjalnej inauguracji będzie występ znanego artysty.

 

  1. 13 – 25 maja 2018 r. – CYKL WYDARZEŃ

współtworzony przez Partnerów : organizacje pozarządowe, kluby, instytucje i podmioty działające na rzecz osób starszych, w tym przez partnerów Miejskiej Karty Seniora. Zajęcia będą podzielone na kategorie: zdrowie, kultura, edukacja, sport/rekreacja, porady/drzwi otwarte. Zaproponowana zostanie szeroka oferta spotkań dla seniorów, które mogą przybierać różne formy: wykładów, warsztatów, lekcji pokazowych, wycieczek, spotkań tematycznych, spektakli, koncertów, itp.

 

III. 25 maja 2018 r. - GALA KONKURSU DRZEWO POKOLEŃ

Zakończenie Konkursu Drzewo Pokoleń oraz oficjalne podsumowanie V Łódzkich Senioraliów. W programie: wręczenie nagród dla Zwycięzców poszczególnych kategorii Konkursowych oraz koncert znanego artysty.

 

W trakcie trwania „Łódzkich Senioraliów” osoby posiadające Miejską Kartę Seniora będą mogły podróżować bezpłatnie komunikacją miejską na terenie miasta. Mamy nadzieję, że będzie to stanowiło dodatkową motywację dla osób 60+ do udziału w wydarzeniu i podjęcia aktywności.

 

Szczegółowe informacje oraz harmonogram wydarzeń zostaną umieszczone w informatorze „V Łódzkie Senioralia”, który przed rozpoczęciem wydarzenia zostanie załączony jako insert do Expressu Ilustrowanego oraz będzie wydawany w wyznaczonych punktach w każdej dzielnicy naszego miasta.

IV Łódzkie Senioralia w obiektywie

Skontaktuj się z nami

Kontakt