Urząd Miasta Łodzi

Dla mieszkańców

Zdrowe nerki

Łódź do zdrowia – wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi

Cel projektu i planowane efekty

Celem projektu jest ograniczenie progresji przewlekłej choroby nerek poprzez wczesne wykrycie choroby, objęcie działaniami edukacyjnymi oraz skierowanie do dalszej obserwacji lub diagnostyki i leczenia w ramach NFZ osób z chorobą wykrytą w okresie trwania projektu.

Realizacja projektu wpłynie na utrzymanie oraz przedłużenie aktywności zawodowej uczestników i uczestniczek projektu - osób powyżej 50 roku życia.

Seria badań pozwoli na wcześniejsze wykrycie przewlekłej choroby nerek w stadiach,
w których jest ona wyleczalna i pozwoli na dłuższą aktywność zawodową osób nią dotkniętych.

Projekt zwiększy poziom wiedzy na temat choroby oraz umiejętność samoopieki i zaangażowania w kontrolę swojego stanu zdrowia. Pozostałe osoby, dzięki zdobytej wiedzy, zapobiegną u siebie rozwojowi przewlekłej choroby nerek.

Dlaczego „przewlekła choroba nerek”?

Przewlekła choroba nerek uznawana jest obecnie za chorobę cywilizacyjną i poważny problem społeczny. Szacuje się, że występuje ona u 600 mln ludzi na świecie i ponad 4,2 mln osób w Polsce. Obserwuje się wzrost częstości występowania  przewlekłej choroby nerek a jako przyczynę tej tendencji wskazuje się starzenie się populacji, epidemię otyłości oraz cukrzycy typu 2.

Kto może skorzystać z projektu

Mieszkańcy Łodzi w wieku od 50 do 65 lat, spełniający poniższe kryteria:

- osoby pracujące lub aktywnie poszukujące pracy,

- osoby z dotychczas nie rozpoznaną chorobą nerek,

- osoby, u których występuje co najmniej jeden z czynników ryzyka:

  • cukrzyca,
  • nadciśnienie tętnicze,
  • przebyta ostra niewydolność nerek,
  • ekspozycja na leki związane z gwałtownym pogorszeniem funkcji nerek,
  • choroby układu sercowo-naczyniowego,
  • zaburzenia strukturalne układu moczowego z nawracającą kamicą nerkową lub przerostem gruczołu krokowego, 
  • choroby układowe, które mogą wpływać na funkcje nerek (np. toczeń rumieniowy układowy),
  • schyłkowa niewydolność nerek o podłożu genetycznym w rodzinie,
  • otyłość z BMI pow. 35 kg/m2,

- osoby, które w ciągu ostatnich 12 m-cy nie miały wykonanych w ramach NFZ, budżetu państwa lub środków samorządowych badań diagnostycznych w kierunku Przewlekłej Choroby Nerek.

W ramach projektu objętych wsparciem zostanie 2000 osób.

Planowane interwencje

I konsultacja z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej realizującym projekt:

Lekarz przeprowadza ogólny wywiad oraz wykonuje  badanie przedmiotowe pacjenta, pomiary antropometryczne, dwukrotne badanie ciśnienia, na podstawie których może zakwalifikować pacjenta do Programu.

Pacjentowi, który zakwalifikował się do Programu, lekarz zleca badania diagnostyczne: ogólne badanie moczu z oceną białkomoczu oraz osadu moczu, badanie stężenia kreatyniny w surowicy krwi z oszacowaniem na jej podstawie stopnia przesączania kłębuszkowego.

II konsultacja z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej realizującym projekt:

Omówienie wyników badań diagnostycznych, od których uzależnione jest dalsze postępowanie.

1) Wyniki badań wykluczają PChN – lekarz przeprowadza rozmowę edukacyjną nt. PChN, zagrożeń z nią związanych uwzględniając występujące u danej osoby czynniki ryzyka rozwoju PChN. Pacjent otrzymuje materiały informacyjne nt. PChN, zaświadczenie o udziale w Programie z zaleceniami oraz wypełnia ankietę satysfakcji pacjenta. Pacjent kończy udział w projekcie. Dalsza opieka nad daną osobą powinna być prowadzona przez lekarza POZ w ramach świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

2) Występują podejrzenia PChN - dalsza diagnostyka:

Wyniki wykazują nieprawidłową wartość stężenia kreatyniny – w ciągu 2 tygodni u pacjenta zostanie wykonane kolejne oznaczenie mające na celu wykluczenie ostrego uszkodzenia nerek.

Wyniki wskazują na białkomocz – u pacjenta zostanie wykonane badanie albuminurii.

Kolejne konsultacje lekarskie – pacjent może zostać skierowany na kolejne konsultacje lekarskie w ramach projektu (maksymalnie 5 konsultacji).

Wyniki badań wykluczają PChN – lekarz przeprowadza rozmowę edukacyjną nt. PChN, zagrożeń z nią związanych uwzględniając występujące u danej osoby czynniki ryzyka rozwoju PChN. Pacjent otrzymuje materiały informacyjne nt. PChN, zaświadczenie o udziale w Programie z zaleceniami oraz wypełnia ankietę satysfakcji pacjenta. Pacjent kończy udział w projekcie. Dalsza opieka nad daną osobą powinna być prowadzona przez lekarza POZ w ramach świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

Wyniki badań potwierdzają PChN – lekarz wg wskazań może zlecić dodatkowo wykonanie USG układu moczowego oraz kieruje pacjenta na konsultację nefrologiczną.

Konsultacja nefrologiczna - z wynikami badań USG pacjent zgłasza się do nefrologa na konsultację. U pacjentów wymagających objęcia specjalistyczną opieką nefrologiczną, lekarz nefrolog zleca zgłoszenie się do lekarza POZ w celu uzyskania skierowania do dalszej opieki w ramach NFZ.

Lekarz nefrolog wręcza również pacjentowi zaproszenie do udziału w warsztatach edukacyjnych prowadzonych w ramach projektu przez lekarza nefrologa i/lub pielęgniarkę nefrologiczną oraz dietetyka.

Pacjent może również skorzystać z 3 indywidualnych konsultacji z dietetykiem, podczas których m.in. zapozna się z zasadami prawidłowego żywienia oraz otrzyma spersonalizowane zalecenia żywieniowe.

Harmonogram realizacji projektu

1. KONSULTACJE Z LEKARZEM POZ

a) Szkolenia dla lekarzy POZ

2017 r. - wrzesień, październik

b) Konsultacje z lekarzem POZ

2017 r. - wrzesień, październik, listopad, grudzień

2018 r. - styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień

c) Badanie krwi i moczu

2017 r. - październik, listopad, grudzień

2018 r. - styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień

d) Dodatkowe badania

2017 r. - październik, listopad, grudzień

2018 r. - styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień

e) Badanie USG

2017 r. - listopad, grudzień

2018 r. - styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień

2. KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE:

a) Nefrolog

2017 r. - listopad, grudzień

2018 r. - styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień

b) Dietetyk

2018 r. - styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień

3. WARSZTATY EDUKACYJNE

2018 r. - styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień

4. DZIAŁANIA INFORMACYJNO - EDUKACYJNE

a) Opracowanie treści broszury

2017 r. - wrzesień

b) Opracowanie projektu graficznego i druk broszury

2017 r. - wrzesień, październik

c) Dystrybucja broszury

2017 r. - październik, listopad, grudzień

2018 r. - styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień

UWAGA!!!

ZAPISY NA BADANIA PROWADZONE SĄ OD STYCZNIA 2018 R.

TERMIN WIZYTY ZOSTANIE USTALONY PODCZAS ZAPISU

Wykaz realizatorów Programu "Łódź do zdrowia – wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi"

Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi
Lp. Przychodnia Zdrowia Adres Nr tel.
1 Bydgoska ul. Bydgoska 17/21 42 653 90 79
2 Wielkopolska ul. Wielkopolska 55 42 651 69 22
3 Traktorowa ul. Traktorowa 61 42 655 78 32
4 Snycerska ul. Snycerska 1 42 654 40 36
5 Sierakowskiego ul. Sierakowskiego 67a 42 653 90 63
6 Marynarska ul. Marynarska 39 42 657 35 63
7 Pacanowskiej ul. Zuli Pacanowskiej 3 42 657 41 96
8 Libelta ul. Karola Libelta 16 42 656 77 28
9 Murarska ul. Murarska 4 42 655 36 00
10 Motylowa ul. Motylowa 4 42 659 15 97
11 Nastrojowa ul. Nastrojowa 10 42 658 15 01,
42 658 81 67
Centrum Medyczne im. dr. Ludwika Rydygiera sp. z o.o. w Łodzi
Lp. Przychodnia Zdrowia Adres Nr tel.
1 Rewolucji ul. Rewolucji 1905 r. 54 42 630 72 25
2 Piotrkowska ul. Piotrkowska 113 42 633 44 71
3 Przychodnia Akademicka
"PaLMA"
ul. Lumumby 14 42 632 81 80,
42 632 81 81,
42 633 04 16,
42 633 42 00
Miejskie Centrum Medyczne im. dr. K.Jonschera w Łodzi
Lp. Przychodnia Zdrowia Adres Nr tel.
1 Przychodnia Lecznicza ul. Lecznicza 6  42 256 51 67
2 Przychodnia Lecznicza ul. Zarzewska 56/58 42 684 63 37
Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" w Łodzi
Lp. Przychodnia Zdrowia Adres Nr tel.
1 Przychodnia ul. Gorkiego 21a 42 674 35 66
2 Przychodnia ul. Elsnera 19      42 671 10 80
Miejskie Centrum Medyczne "Polesie" w Łodzi
Lp. Przychodnia Zdrowia Adres Nr tel.
1 Skłodowskiej-Curie ul. Skłodowskiej-Curie 15/17 42 208 41 00
2 Kasprzaka ul. Kasprzaka 27 42 208 43 00
3 Garnizonowa ul. Garnizonowa 38 42 208 44 00
4 Wileńska ul. Wileńska 25 42 208 45 00
5 Olimpijska ul. Olimpijska 7a 42 208 46 00
6 Kusocińskiego ul. Kusocińskiego 140a 42 208 47 00
7 Maratońska ul. Maratońska 71 42 208 49 00
Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi
Lp. Przychodnia Zdrowia Adres Nr tel.
1 Felińskiego ul. Felińskiego 7 42 689 20 80
2 Tatrzańska ul. Tatrzańska 109 42 643 57 44,
42 643 39 72
3 Cieszkowskiego ul. Cieszkowskiego 6 42 689 11 50
4 Odrzańska ul. Odrzańska 29 42 684 45 37
5 Rzgowska ul. Rzgowska 170 42 646 15 23

Projekt „Łódź do zdrowia – wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu:      842 843,50 zł

Kwota dofinansowania:              766 987,58 zł

Wysokość wkładu własnego:     9% wartości projektu ogółem

Okres realizacji projektu:            od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

 

Biuro projektu

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Departament Prezydenta
Urząd Miasta Łodzi
ul. Zachodnia 47, 91-066 Łódź
tel. 42 638 47 34
wzp@uml.lodz.pl

Kalendarz
Kontakt