Urząd Miasta Łodzi

Dla mieszkańców

Łódzka Karta Dużej Rodziny

Łódzka Karta Dużej Rodziny jest elementem polityki społecznej realizowanej przez Miasto Łódź na rzecz rodzin wielodzietnych. 

Informacje podstawowe

Łódzka Karta Dużej Rodziny jest elementem polityki społecznej realizowanej przez Miasto Łódź na rzecz rodzin wielodzietnych. Wydawana jest rodzinom spełniającym łącznie następujące warunki:

  • w rodzinie wychowuje się troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się/studiuje lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,
  • rodzina mieszka pod wspólnym adresem w Łodzi,
  • rodzice/opiekunowie prawni rozliczają się z podatku dochodowego w Łodzi.

Cele projektu:

  • ułatwianie dużym rodzinom dostępu do dóbr kultury, sportu, rekreacji oraz do usług i towarów oferowanych przez jednostki organizacyjne i instytucje Miasta Łódź i inne podmioty;
  • promowanie pozytywnego wizerunku dużej rodziny,
  • zwiększenie szans rozwoju dla dzieci i młodzieży wychowującej się w takiej rodzinie;
    Program ma charakter otwarty i ewolucyjny - zakłada nie tylko stałe poszerzanie kręgu podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w Programie, ale także aktywny udział  łódzkich rodzin.
Wydawanie ŁKDR

Wnioski o wydanie Łódzkiej Karty Dużej Rodziny przyjmuje:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ,
ul. Zachodnia 47, I piętro, pok. 116
e-mail: kartarodziny@uml.lodz.pl
tel: +48 (42) 638-47-37, +48 (42) 638-47-38

  • w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 8.00 do 16.00,
  • we wtorki w godzinach od 9.00 do 17.00.

Wydanie duplikatu ŁKDR

Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 10 PLN płatnej na konto Urzędu Miasta Łodzi o numerze:

13 1560 0013 2026 0000 0026 0025

Karta wydawana jest na podstawie wniosku o wydanie duplikatu dla członka rodziny, którego karta została zagubiona lub ukradziona.

Katalog ofert ŁKDR

Wybierz kategorię i sprawdź zniżki, jakie przygotowali dla posiadaczy ŁKDR nasi partnerzy

Kalendarz
Kontakt