Krzysztof Piątkowski - wiceprezydent Miasta Łodzi

Wiceprezydent Miasta Łodzi. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej oraz Illinois State University. Po zakończeniu studiów pracował jako nauczyciel. Przez wiele lat był zatrudniony na stanowisku menedżerskim w międzynarodowej firmie świadczącej usługi medyczne. W 2006 r. został radnym Rady Miejskiej w Łodzi oraz jej wiceprzewodniczącym.

W latach 2006-2010 był projektodawcą wielu uchwał, m.in.:

 • uchwały w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców samodzielnych lokali mieszkalnych (...), zwiększającej przysługującą bonifikatę do 90% wartości lokalu;
 • uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości  budynków, w których wykonano remont elewacji;
 • Strategii Ulicy Piotrkowskiej
 • Regulaminu Konsultacji Społecznych.
 • 14 uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów śródmiejskich;


W latach 2010-2014 jako Wiceprezydent Łodzi nadzorował pracę Departamentu Spraw Społecznych, a od roku 2014 Departamentu Komunikacji Społecznej i Zdrowia. Pod jego kierownictwem rozwijały się m.in. następujące projekty::

 • program Mia100 Szkół, w ramach którego m.in. wyremontowano 63 placówki edukacyjne;
 • polityka senioralna, skierowana do osób 60+ wraz z Kartą Seniora;
 • modernizacja miejskich placówek służby zdrowia;
 • program wspierania dużych rodzin wraz z Kartą Dużej Rodziny.

W grudniu 2014 r. do konsultacji społecznych skierowano pierwszą w historii łódzkiego samorządu politykę społeczną dla miasta Łodzi;

Umów się na wizytę

 • tel: +48 (42) 638-41-11, faks: +48 (42) 638-44-17
 • e-mail: s.wujek@uml.lodz.pl (kontakt do asystenta)

Kontakt