Urząd Miasta Łodzi

Dla mieszkańców

Młodzieżowa Rada Miejska

Młodzieżowa Rada Miejska jest reprezentacją uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Łodzi. Młodzieżowa Rada Miejska została powołana uchwałą Rada Miejska w Łodzi Nr VIII/127/07 z 28 marca 2007 r. 

Rada ma charakter konsultacyjny i wspiera oraz upowszechnia ideę samorządności. Dzięki temu młodzi ludzie, tuż przed wkroczeniem w dorosłość, mogą czynnie uczestniczyć w życiu Łodzi. Częstsze będą spotkania z władzami miejskimi i oświatowymi. Przedstawiciele Młodzieżowej Rady mają zapewnione uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach komisji. Rada Młodzieżowa ma możliwość opiniowania projektów uchwał Rady Miejskiej.

Młodzieżowa Rada Miejska może również bezpośrednio inicjować działania, które młodzieży łódzkiej dotyczą, takie jak: imprezy kulturalne, sportowe, proekologiczne i charytatywne, a także szkolenia i konferencje. Działalności Rady ułatwia również współpracę z innymi Młodzieżowymi Radami w kraju i za granicą.

Prezydium i Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi

Prezydium

Hubert Białecki – przewodniczący  kontakt: mrm@uml.lodz.pl, tel. 694-701-702

Julia Łowcewicz  - wiceprzewodniczący

Kamil Wysocki - sekretarz

Radni
 1. Adler Ada Urszula
 2. Augustyniak Dagmara
 3. Białecki Hubert Jakub
 4. Celler Wiktoria
 5. Chmielarz Jakub
 6. Chrzanowska Hanna
 7. Cieślak Jan
 8. Drogosz Klaudia
 9. Garbacz Dominik
 10. Gawrońska Klaudia
 11. Gudarowska Monika
 12. Jasiuk Kornelia Iwona
 13. Jaworska Natalia Anna
 14. Kaliszczak Jakub
 15. Korzyński Wojciech Krzysztof
 16. Lewera Franciszek
 17. Lik Krystian
 18. Łowcewicz Julia Aleksandra
 19. Malicka Oliwia
 20. Mądry Bartosz
 21. Morawska Daria
 22. Niedźwiecka Katarzyna Izabela
 23. Nowicki Nikolas
 24. Owczarek Karolina
 25. Palucha Karolina
 26. Rek Jakub Bartosz
 27. Reszta Dominika Patrycja
 28. Rojewski Damian
 29. Skolimowska Zuzanna Olga
 30. Spalik Arkadiusz
 31. Starzyński Eryk
 32. Szosland – Fałtyn Elżbieta
 33. Tameczka Jakub
 34. Tarnowski Maksymilian
 35. Teodorczyk Julia
 36. Wieteska Jan
 37. Wojdak Wiktoria Rozalia
 38. Wołodkiewicz Łukasz
 39. Wysocki Kamil

Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej

Kalendarz
Kontakt