Urząd Miasta Łodzi

Dla mieszkańców

Zarząd Inwestycji Miejskich / BiP

Skontaktuj się z nami

Sekretariat

Zarząd Inwestycji Miejskich

ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź

tel.: (42) 272 62 94, (42) 272 62 80

 

Godziny pracy ZIM:

poniedziałek, środa – piątek- 7.30 -15.30

wtorek 9.00 -17.00

Kancelaria:
przyjmowanie korespondencji, udzielanie informacji ul. Piotrkowska 175

tel. (42) 638 59 05, (42) 638 49 91

 

Godziny pracy kasy CUW: 

poniedziałek, środa – piątek- 8.00 -15.30

wtorek 9.00 -17.00

 

p.o. Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich - Agnieszka Kowalewska-Wójcik

Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji Linowych - Katarzyna Mikołajec

Zastępca Dyrektora ds. Obiektów Budowlanych - Małgorzata Belta

Zastępca Dyrektora ds. Rewitalizacji Obszarowej - 

Przyjmowanie interesantów

Dyrekcja Zarządu Inwestycji Miejskich przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach 13.00 - 16.00 po wcześniejszym umówieniu pod nr tel. 42 272-62-94 lub 272-62-80

Wydział Inwestycji Kluczowych

ul. Piotrkowska 173
pok. 207-210A
tel. (42) 272 64 95

Wydział Inwestycji Infrastrukturalnych

ul. Piotrkowska 173
pok.701-702, 704, 708, 716
tel.: (42) 272 63 19

Wydział Obiektów Budowlanych

ul. Piotrkowska 175
pok.301-304, 309
tel.: (42) 638 48 79

Wydział Organizacyjny

ul. Piotrkowska 175
pok.416
tel.: (42) 638 58 56

Wydział Architektury i Zieleni

ul. Piotrkowska 173
pok.212, 214
tel.: (42) 272 63 17

Wydział Prawny

ul. Piotrkowska 175
pok. 401-405
tel.: (42) 638 58 33

Wydział Programowania i Monitorowania Inwestycji

ul. Piotrkowska 175
pok. 417-418
tel. (42) 638 58 50

Wydział Rewitalizacji Obszarowej I

ul. Piotrkowska 173
pok. 703, 705-707, 711-712, 714
tel.: (42) 272 63 27

Wydział Rewitalizacji Obszarowej II

ul. Piotrkowska 173
pok. 705-707, 712-713
tel. (42) 272 64 65

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Piotrkowska 173
pok. 1 (parter) wejście z parkingu
tel. (42) 272 64 37

Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

ul. Piotrkowska 175
pok. 310
tel.: (42) 638 58 54

Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Ryzykiem i Ochrony Danych Osobowych

ul. Piotrkowska 175
pok. 418
tel.: (42) 638 58 50

Wydział Badań Laboratoryjnych

ul. Mazowiecka 4
pok. 3
tel.: 42 638 26 11

Kalendarz
Kontakt