Urząd Miasta Łodzi

Dla mieszkańców

Komitet Rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji jest to forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji (m. in. mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, szkół publicznych i niepublicznych, ośrodków kultury itp.) z organami gminy.

Komitet pełni funkcję opiniodawczą i doradczą dla Prezydenta Miasta Łodzi.

Członkowie Komitetu Rewitalizacji wyrażają opinie, stanowiska oraz rekomendują rozwiązania w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji. Komitet uczestniczy w opiniowaniu oraz przygotowywaniu uchwał Rady Miejskiej w Łodzi oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi związanych z rewitalizacją.

Komitet powoływany jest na 4-letnią kadencję.

Skład Komitetu Rewitalizacji

Członkowie Komitetu Rewitalizacji
 • Beata Konieczniak – przedstawiciel organizacji pozarządowych, prowadzących działalność zgodną z celami określonymi w Gminnym Programie Rewitalizacji;
 • Jolanta Woźnicka – przedstawiciel organizacji pozarządowych, prowadzących działalność zgodną z celami określonymi w Gminnym Programie Rewitalizacji;
 • Wojciech Wycichowski – przedstawiciel organizacji pozarządowych, prowadzących działalność zgodną z celami określonymi w Gminnym Programie Rewitalizacji;
 • Małgorzata Czechowska – przedstawiciel podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji;
 • Mirosław Misztal – przedstawiciel podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji;
 • Damian Rosik – przedstawiciel podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji;
 • Krzysztof Łapiński – przedstawiciel wspólnot mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji;
 • Jakub Łyżwa – przedstawiciel wspólnot mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji;
 • Roman Madej – przedstawiciel wspólnot mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji;
 • Adam Kacprzycki – właściciel nieruchomości z obszaru rewitalizacji (z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych);
 • Maciej Tyszka – mieszkaniec obszaru rewitalizacji;
 • Joanna Ufnalska – mieszkaniec obszaru rewitalizacji;
 • Olga Zuchora – mieszkaniec obszaru rewitalizacji;
 • Rafał Skowron – mieszkaniec spoza obszaru rewitalizacji;
 • Sylwia Szewczyk – mieszkaniec spoza obszaru rewitalizacji;
 • Jarosław Łukowicz – przedstawiciel uczelni wyższych;
 • Elżbieta Michałowska – przedstawiciel uczelni wyższych;
 • Robert Ptaszyński – przedstawiciel uczelni wyższych;
 • Joanna Łuczywek – przedstawiciel instytucji kultury funkcjonujących na obszarze rewitalizacji;
 • Anna Michalska – przedstawiciel instytucji kultury funkcjonujących na obszarze rewitalizacji;
 • Małgorzata Orłow – przedstawiciel szkół i placówek oświaty funkcjonujących na obszarze rewitalizacji;
 • Michał Sobczak – przedstawiciel szkół i placówek oświaty funkcjonujących na obszarze rewitalizacji;
 • Michał Haze – przedstawiciel samorządów gospodarczych, właściwych dla obszaru rewitalizacji;
 • Wiesław Adamski – przedstawiciel kluczowych gestorów sieci;
 • Ewa Boryczka – ekspert - specjalista ds. jednego z celów strategicznych Gminnego Programu Rewitalizacji;
 • Andrzej Długoński – ekspert - specjalista ds. jednego z celów strategicznych Gminnego Programu Rewitalizacji;
 • Ewa Sadowska-Kowalska – ekspert - specjalista ds. jednego z celów strategicznych Gminnego Programu Rewitalizacji;
 • Julia Sowińska-Heim – ekspert - specjalista ds. jednego z celów strategicznych Gminnego Programu Rewitalizacji;
 • Sławomir Granatowski – przedstawiciel Miasta Łodzi, pracownik Urzędu Miasta Łodzi wskazany przez Prezydenta Miasta Łodzi;
 • Marek Janiak – przedstawiciel Miasta Łodzi, pracownik Urzędu Miasta Łodzi wskazany przez Prezydenta Miasta Łodzi;
 • Marcin Obijalski – przedstawiciel Miasta Łodzi, pracownik Urzędu Miasta Łodzi wskazany przez Prezydenta Miasta Łodzi;
 • Bartłomiej Dyba-Bojarski – przedstawiciel Miasta Łodzi, przedstawiciel Rady Miejskiej w Łodzi wskazany przez Radę;
 • Sylwester Pawłowski – przedstawiciel Miasta Łodzi, przedstawiciel Rady Miejskiej w Łodzi wskazany przez Radę.
Komisja stała ds. społecznych

Cel I „Uzyskać spójność społeczną”

Przewodniczący: Sławomir Granatowski

Wiceprzewodniczący: Joanna Ufnalska

Członkowie:

 • Boryczka Ewa
 • Dyba-Bojarski Bartłomiej
 • Granatowski Sławomir
 • Kacprzycki Adam
 • Michalska Anna
 • Michałowska Elżbieta
 • Sobczak Michał
 • Ufnalska Joanna
 • Woźnicka Jolanta
 • Wycichowski Wojciech
 • Zuchora Olga
Komisja stała ds. wizerunku centrum

Cel II „Zmienić dzięki rewitalizacji wizerunek miasta i jego centrum”

Przewodniczący: Jakub Łyżwa

Wiceprzewodniczący: Julia Sowińska-Heim

Członkowie:

 • Boryczka Ewa
 • Czechowska Małgorzata
 • Długoński Andrzej
 • Dyba-Bojarski Bartłomiej
 • Haze Michał
 • Janiak Marek
 • Kacprzycki Adam
 • Konieczniak Beata
 • Łuczywek Joanna 
 • Łukowicz Jarosław 
 • Łyżwa Jakub 
 • Madej Roman 
 • Misztal Mirosław 
 • Obijalski Marcin
 • Pawłowski Sylwester
 • Ptaszyński Robert
 • Rosik Damian
 • Sadowska-Kowalska Ewa
 • Sowińska-Heim Julia
 • Szewczyk Sylwia
 • Ufnalska Joanna
 • Wycichowski Wojciech
Komisja stała ds. przedsiębiorczości

Cel III „Ożywić lokalną przedsiębiorczość”

Przewodniczący: Jarosław Łukowicz

Członkowie:

 • Adamski Wiesław
 • Czechowska Małgorzata
 • Haze Michał
 • Konieczniak Beata
 • Łapiński Krzysztof 
 • Łukowicz Jarosław
 • Misztal Mirosław
 • Orłow Małgorzata
 • Rosik Damian
 • Sadowska-Kowalska Ewa
 • Skowron Rafał
 • Sobczak Michał
Komisja stała ds. obszaru zamieszkania

Cel IV „Ożywić obszar zamieszkania”

Przewodniczący: Robert Ptaszyński

Wiceprzewodniczący: Krzysztof Łapiński

Członkowie:

 • Dyba-Bojarski Bartłomiej
 • Janiak Marek
 • Konieczniak Beata
 • Łapiński Krzysztof 
 • Łyżwa Jakub
 • Madej Roman
 • Misztal Mirosław
 • Ptaszyński Robert
 • Rosik Damian
 • Tyszka Maciej
 • Woźnicka Jolanta
 • Wycichowski Wojciech
 • Zuchora Olga

Praca Komitetu Rewitalizacji

Najbliższe posiedzenie

Najbliższe posiedzenie Komitetu Rewitalizacji odbędzie się 22 lutego 2018 r. o godz. 15.30 w Małej Sali Obrad przy ul. Piotrkowskiej 104.

Najbliższe posiedzenie Komisji stałej ds. wizerunku centrum odbędzie się 20 lutego 2018 r. o godz. 15.30 w Małej Sali Obrad przy ul. Piotrkowskiej 104.

Najbliższe posiedzenia Komisji stałej ds. wizerunku centrum odbędą się:

 • 28 lutego 2018 r. o godz. 16.00 w siedzibie Cosinus przy ul. Wólczańskiej 4a,
 • 21 marca 2018 r. o godz. 16.00 w siedzibie Cosinus przy ul. Wólczańskiej 4a.

Skontaktuj się z nami

Dokumenty do pobrania

Kalendarz
Kontakt