Urząd Miasta Łodzi

Dla mieszkańców

Dokumenty do pobrania

Wniosek o wydanie zaświadczenia

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości otrzymania zaświadczenia wskazującego, czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji, przygotowaliśmy wzór wniosku o wydanie zaświadczenia.

Wykaz obrębów całkowicie lub częściowo leżących w obszarze rewitalizacji - Zaświadczenie wymagane
oraz leżących całkowicie poza obszarem rewitalizacji - Zaświadczenie niewymagane
LINK

Wnioski można składać w punktach kancelaryjnych Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami:

 • ul. Piotrkowska 175 - (kancelaria)
 • ul. Piotrkowska 104 - blok B, parter (kancelaria)
 • ul. Piotrkowska 110 - Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami
 • ul. Piotrkowska 153 - II piętro, pokój nr 204 (kancelaria)
 • ul. Sienkiewicza 5 - parter, pokój 022 (kancelaria)
 • ul. Skorupki 21 - III piętro, pokój nr 1 (kancelaria)
 • ul. Zachodnia 47 - parter, pokój nr 12 (kancelaria)
 • ul. Krzemieniecka 2 B - parter (kancelaria)
 • al. Politechniki 32 - parter, pokój nr 005 (kancelaria)
 • al. Piłsudskiego 100 - parter (kancelaria)
 • w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami mieszczący się przy ul. Piotrkowskiej 110 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 19.00; w soboty w godz. 9.00 - 13.00)
 • Oddział Call Center w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami mieszczący się przy ul. Piotrkowskiej 106 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 17.00; w soboty w godz. 9.00 - 13.00)
 • Oddział ds. Informacyjno - Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami obsługujący punkty informacyjne zewnętrzne (w godzinach 9.00 - 17.00).

Istnieje możliwość składania wniosków elektronicznie: rewitalizacja@uml.lodz.pl

Szczegółowe informacje dostępne pod nr tel.: 

 • 042 272 61 82
 • 042 638 52 98
Akty prawne / Dokumenty
Kalendarz
Kontakt