Statut Miasta Łodzi

  • Statut Miasta Łodzi

    UCHWAŁA NR LXVII/1301/09 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 4 listopada 2009 r.w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Łodzi. Na podstawie art. 16 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206), Rada Miejska w Łodzi
Kontakt