Urząd Miasta Łodzi

Dla mieszkańców

Praca w placówkach oświatowych

Praca dla pracowników niepedagogicznych

Szkoła Podstawowa nr 116 przy ul.Ratajskiej 2/4 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
stanowisko: KUCHARKA lub POMOC KUCHENNA
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:

sp116.lodz.pl@wp.pl

kontakt: 42 650-44-40 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 15.30)
data złożenia oferty/aktualizacja: 15.02.2018

Praca dla nauczycieli

Publiczne Gimnazjum nr 36 przy ul. Dąbrówki 1 w Łodzi
zatrudni od: zaraz do końca trwania zajęć dydaktycznych
przedmiot: WSPOMAGANIE dla ucznia klasy II z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (zespół Aspergera)
wymiar zatrudnienia: 18 godzin tygodniowo
aplikacje/CV: gim36@astral.lodz.pl
kontakt: 42 670 - 62 - 00
data złożenia oferty / aktualizacja: 16.02.2018
Przedszkole Ekologiczne EKOLUDEK w Natolinie (gm. Nowosolna)
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
wymiar zatrudnienia: etat (6 godzin w przedszkolu, 2 - na przygotowanie do pracy)
aplikacje/CV: rekrutacja@ekoludek.com.pl
kontakt: 505-102-604
data złożenia oferty / aktualizacja: 15.02.2018
Przedszkole Miejskie nr 40 przy ul Uroczysko 17 w Łodzi
zatrudni od: zaraz do 30 czerwca 2018 r. - zastępstwo
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV: pm40lodz@gmail.com
kontakt: 42 684-65-59
data złożenia oferty / aktualizacja: 15.02.2018
Przedszkole Miejskie nr 154 przy ul. Przełajowej 21 w Łodzi
zatrudni od: zaraz - zastępstwo do grupy 4 i 5-latków
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
wymiar zatrudnienia: etat - 25 godzin tygodniowo
aplikacje/CV: pm154lodz@gmail.com
kontakt: 42 686-49-37
data złożenia oferty / aktualizacja: 15.02.2018
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
przedmiot: native speaker języka angielskiego
wymiar zatrudnienia: 3 godziny tygodniowo
kontakt: 503-555-233
data złożenia oferty / aktualizacja: 15.02.2018
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
przedmiot: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego
wymiar zatrudnienia: etat
kontakt: 503-555-233
data złożenia oferty / aktualizacja: 15.02.2018
Kalendarz
Kontakt
EXPO 2022
Workspace mode