Urząd Miasta Łodzi

Dla mieszkańców

Nauka i edukacja

Skontaktuj się z nami

Wydział Edukacji

Wydział Edukacji

ul. Krzemieniecka 2B, 94-030 Łódź
tel.: +48 (42) 638-48-04; fax: +48 (42) 638-48-47; +48 (42) 638-48-48
e-mail: edukacja@uml.lodz.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrekcja:
p.o. dyrektora Berenika Bardzka, pokój: 305, tel.: +48 (42) 638-48-04
zastępca dyrektora Dorota Gryta, pokój: 305, tel.: +48 (42) 638-48-04
p.o. zastępcy dyrektora Jarosław Pawlicki, pokój: 306, tel.: +48 (42) 638-48-04

Dyrektor przyjmuje interesantów:
w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Oddział Organizacji Szkół Publicznych
tel.: +48 (42) 638-48-27

Oddział ds. Szkolnictwa Niepublicznego
tel.: +48 (42) 638-48-45

Zespół ds. Kształcenia Specjalnego, Opieki i Organizacji Wypoczynku
tel.: +48 (42) 638-48-28

Oddział ds. Projektów i Inwestycji
tel.: +48 (42) 638-48-43

Zespół Wychowania Przedszkolnego
tel.: +48 (42) 638-48-63

Współpraca z Uczelniami

Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą
Oddział Przedsiębiorczości i Współpracy z Uczelniami

Al. Politechniki 32 II p.
tel.: +48 (42) 638-59-39; fax: +48 (42) 638-59-40
e-mail: boi@uml.lodz.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00; Wtorek od 9.00 do 17.00

Miejski Zespół Żłobków

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi

ul. Zachodnia 55a, 91-063 Łódź

tel.: (42) 632 23 61 0 515 062 504

e-mail: biuro@mzz.lodz.pl

Nadzór nad Miejskim Zespołem Żłobków sprawuje:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi

ul. Zachodnia 47, 91-066 Łódź
tel.: +48 (42) 638-47-34; +48 (42) 638-47-35; fax: +48 (42) 638-47-74
e-mail: wzp@uml.lodz.pl, zp@uml.lodz.pl

Sekretariat: pok. 124

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
Wtorek od 9.00 do 17.00

Kalendarz
Kontakt