Urząd Miasta Łodzi

Dla mieszkańców

O stronie

Strona poświęcona jest współpracy organizacji pozarządowych z Miastem Łódź. Znajdziesz tu zarówno informacje dotyczące współpracy pozafinansowej (np. ciałach doradczych, konsultacjach z ngo, zasadach najmu lokalu) jak i finansowej (np. ogłaszanych konkursach ofert, trybie pozakonkursowym itp). Na portalu odszukasz również wszelkie akty prawne ważne dla III Sektora w naszym Mieście, a także kontakty od osób w Urzędzie Miasta Łodzi, odpowiadających za współpracę z organizacjami.

W zakładce AKTUALNOŚCI znajdziesz:

 • opisy inicjatyw i projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe
 • relacje z posiedzeń/spotkań z udziałem ngo i dotyczących III sektora
 • artykuły dotyczące organizacji pozarządowych (np. w temacie zmian w prawie, 1% itp.)

W zakładce KALENDARZ znajdziesz:

 • zapowiedzi wszystkich wydarzeń organizowanych dla i przez organizacje pozarządowe (np. happeningów, szkoleń, seminariów, gier miejskich, ale również posiedzeń KDO, ŁRDPP czy konsultacjach z ngo)

 W zakładce KONKURSY znajdziesz:

 • informacje o ogłaszanych konkursach ofert przez Urząd Miasta Łodzi (w tym  informacje o wezwaniu do uzupełnień braków formalnych, wynikach konkursów)

Serdecznie zachęcamy organizacje pozarządowe z Łodzi do przesyłania nam informacji na temat swojej działalności i realizowanych projektów. W celu zamieszczenia wiadomości na portalu, prosimy o jej przesłanie do Zespołu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi na adres: zespop@uml.lodz.pl

UWAGA: Przesłana informacja powinna być przeredagowana, gotowa do publikacji i zawierać załączone zdjęcie lub grafikę. Więcej informacji na temat zasad zamieszczania wiadomości, dostępnych jest poniżej.

Zasady zamieszczania informacji
 1. W portalu zamieszczane są wyłącznie informacje bezpośrednio związane ze społeczeństwem obywatelskim, a szczególnie z działalnością organizacji pozarządowych na rzecz mieszkańców Łodzi.
 2. W portalu nie będą zamieszczane informacje o treściach niezgodnych z prawem, w tym nawołujące do nienawiści (rasistowskie, faszyzujące, seksistowskie itp.), naruszające dobra osobiste, obraźliwe.
 3. W portalu nie będą zamieszczane informacje o charakterze komercyjnym, a także prośby o wsparcie finansowe. Wyjątek mogą stanowić informacje pochodzące od organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczony jest na realizację jej celów statutowych.
 4. W portalu nie będą zamieszczane informacje służące propagowaniu danej opcji politycznej.
 5. W portalu nie będą publikowane informacje nieaktualne oraz niepełne, tj. anonimowe lub na przykład niezawierające daty opisywanego w wiadomości wydarzenia.
 6. W celu opublikowania informacji należy je przesłać na adres zespop@uml.lodz.pl
 7. Przesłana informacja powinna zawierać dane kontaktowe autora.
 8. Decyzje odnośnie zgodności treści informacji z Zasadami podejmuje Administrator portalu.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do skracania, redagowania bądź niepublikowania nadesłanych tekstów.
 10. Publikacja informacji następuje w możliwie najkrótszym terminie.
 11. Publikacja ogłoszenia jest bezpłatna.
 12. Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji.
Kalendarz
Kontakt