W planach

Budowa ul. Nowotargowej

Nowotargowa będzie główną ulicą, jeśli chodzi o dojazd samochodem do dworca. Połączy ul. Narutowicza i ul. Tuwima ze wschodnim wejściem na dworzec oraz stworzy możliwość zjazdu do podziemnych parkingów i do dworca autobusów dalekobieżnych.

Przebudowa ul. Wojska Polskiego

W maju został złożony wniosek o dofinansowanie przebudowy ul. Wojska Polskiego. Wartość projektu to 114 mln zł, z czego dofinansowanie jakie chcemy pozyskać to blisko 74 mln zł.

Projekt obejmuje przebudowę układu torowo-drogowego ul. Wojska Polskiego od Franciszkańskiej
do Strykowskiej. W ramach projektu przewidziano też budowę nowego odcinka torowiska pod
ul. Inflancką oraz budowę nowej pętli tramwajowej w rejonie przystanku Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Ma to zapewnić pełną integrację komunikacji miejskiej z pociągami ŁKA przyjeżdżającymi na stację Łódź Marysin.

W ramach projektu przewidziano też parking typu park & ride.

Torowisko od ul. Strykowskiej do Zielnej będzie przebiegało po północnej stronie ul. Wojska Polskiego, jezdnia będzie w całości po południowej stronie. Od ul. Zielnej do Franciszkańskiej torowisko zostanie przeniesione na stronę południową. Przebudowane zostaną zatoki autobusowe i perony tramwajowe.

Obwodnica Nowosolnej

Kontakt