Urząd Miasta Łodzi

Dla mieszkańców

Polesie

W ramach programu "Łódź buduje dzielnice" na obszarze Polesia zrealizujemy w pierwszej kolejności 10 zadań o wartości ponad 7,5 mln zł. Przeprowadzimy kompleksowe remonty dróg i chodników, modernizacje parków, terenów zielonych i placów zabaw. Będziemy też porządkowali miejsca parkingowe i przystanki komunikacji miejskiej. Program ten jest rozszerzeniem już zapisanych w budżecie na 2017 rok zadań lokalnych. 

Od kwietnia do czerwca odbędzie się też cykl spotkań z mieszkańcami, podczas których określimy najważniejsze zadania do realizacji na Polesiu w ciągu 5 - 10 lat.

Sprawdź, co zrobimy:

ul. Kopernika
 • Osiedle: Stare Polesie
 • Opis zadania: Odcinek ul. Żeromskiego - ul. Gdańska: wymiana nawierzchni drogi oraz chodników, nasadzenia zieleni. Uregulowanie parkowania. Inwestycja komplementarna do wymiany torowiska na tym odcinku.
 • Budżet: 3 000 000 zł
 • Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich/Zarząd Dróg i Transportu
ul. Obywatelska
 • Osiedle: Lublinek - Pienista/Rokicie
 • Opis zadania:  Zmodernizujemy chodniki i posadzimy zieleń na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Nowe Sady. Opracujemy także projekt na modernizację jezdni na odcinku od ul. Nowe Sady do ul. Maratońskiej.
 • Budżet: 1 500 000 zł
 • Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
ul. Kasprzaka
 • Osiedle: Koziny
 • Opis zadania: Przebudujemy ul. Kasprzaka na odcinku między ul. Srebrzyńską a ul. Lorenza. Wymienimy nawierzchnię ulicy, odnowimy przystanki autobusowe z wiatami, postój taksówek, stworzymy więcej miejsc parkingowych. Zmodernizujemy chodniki, odnowimy zieleń.
 • Budżet: 1 325 000 zł
 • Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Modernizacja infrastruktury przystankowej
 • Osiedle: Cała dzielnica
 • Opis zadania: Zmodernizujemy przystanki na ul. Kasprzaka przy ul. Srebrzyńskiej, na skrzyżowaniu ul. Waltera Janke /ul. Maratońska wraz z zagospodarowaniem zieleni.
 • Budżet: 700 000 zł
 • Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich

 

 

Plac zabaw ul. Górna 6
 • Osiedle: Koziny
 • Opis zadania: Kompleksowa modernizacja placu zabaw wraz z terenem przed wejściem.
 • Budżet: 300 000 zł
 • Realizator: Wydział Gospodarki Komunalnej
Zieleniec miejski między ul. Gdańską a ul. Kopernika
 • Osiedle: Stare Polesie
 • Opis zadania: Zmodernizujemy plac zabaw wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem (ławki, kosze), zrekultywujemy trawniki, wzbogacimy i wysoką zieleń, przebudujemy parking.
 • Budżet: 300 000 zł
 • Realizator: Zarząd Zieleni Miejskich
ul. Wróblewskiego
 • Osiedle: Karolew
 • Opis zadania: Wyremontujemy chodnik po stronie południowej na odcinku od ul. Bratysławskiej do ul. Maratońskiej wraz zagospodarowaniem otoczenia.
 • Budżet: 250 000 zł
 • Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Nasadzenia drzew w pasach drogowych
 • Osiedle: Cała dzielnica
 • Opis zadania: Nasadzimy drzewa w pasach drogowych w ramach realizowanych inwestycji.
 • Budżet: 150 000 zł
 • Realizator: Zarząd Zieleni Miejskich
Park na Smulsku
 • Osiedle: Smulsko
 • Opis zadania: Zbudujemy oświetlenie, uporządkujemy zieleń i wejścia do parku od strony północnej.
 • Budżet: 120 000 zł
 • Realizator: Zarząd Zieleni Miejskich
Budowa przejść dla pieszych
 • Osiedle: Cała dzielnica
 • Opis zadania: Wybrane lokalizacje.
 • Budżet:  50 000 zł
 • Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Kalendarz
Kontakt